Căn cứ Công văn số 3468/BCT – ĐB  ngày 14/5/2020 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA),
          Theo đó, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) dự kiến được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào cuối tháng 5 năm 2020. Theo quy định, Hiệp định EVFTA sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của tháng thứ 2 sau khi Việt Nam và EU thông báo cho nhau về việc hoàn tất thủ tục phê chuẩn hoặc vào một thời điểm mà hai bên thống nhất. Vì vậy, dự kiến Hiệp định EVFTA sẽ có hiệu lực vào tháng 7 năm 2020.
          Để tận dụng hiệu quả cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại, việc nắm vững các cam kết trong Hiệp định này là rất quan trọng. Vì vậy, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA gồm 3 khóa tập huấn. Khóa tập huấn, đối tượng và thời gian đăng ký như sau:
- Khóa tập huấn về cam kết dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định EVFTA: dành cho cán bộ làm việc tại cơ quan liên quan đến việc cấp phép dịch vụ - đầu tư hoặc các đối tượng quan tâm khác. Thời gian đăng ký trước ngày 21/5/2020;
- Khóa tập huấn về cam kết thuế trong Hiệp định EVFTA và tiếp cận thị trường EU: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác.Thời gian đăng ký trước ngày 26/5/2020;
- Khóa tập huấn về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA: dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt các doanh nghiệp đang xuất khẩu sang thị trường EU hoặc các đối tượng quan tâm khác. Thời gian đăng ký trước ngày 3/6/2020.
Đại biểu quan tâm có thể truy cập vào đường link sau để đăng ký tham gia các Khóa tập huấn: https://bit.ly/evfta
Sở Công Thương An Giang xin gửi chi tiết nội dung các khóa tập huấn và quy chế  đăng ký, quản lý chương trình tập huấn trực tuyến về các cam kết trong Hiệp định EVFTA tại văn bản đính kèm.