GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ NƠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ngày 08/02/2018 - 23 Tết)