GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ NƠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ngày 09/02/2018 - 24 Tết)