GIÁ GẠO NGUYÊN LIỆU THAM KHẢO DÙNG CHO XUẤT KHẨU TẠI AN GIANG
(Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 09/02/2018)
  Mặt hàng Đơn giá (Đ/kg) So sánh giá so với tuần trước So sánh giá so với cùng kỳ
1 Gạo nguyên liệu loại 1 7.650 - 7.700 (+) 50 (+) 50
2 Gạo nguyên liệu loại 2 7.600 - 7.650 (+) 50 (+) 50