Tiếp nối thành công Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2016 Bộ Công Thương giao cho Tạp chí Công Thương tổ chức Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam năm 2017 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động sôi nổi có ý nghĩa, nhằm góp phần khích lệ niềm tự hào, tự tôn dân tộc không chỉ ở việc sử dụng hàng Việt Nam mà còn ở các doanh nghiệp phân phối, người sản xuất, người kinh doanh sản phẩm Việt Nam; tuyên truyền thông điệp “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới nhiều triệu người tiêu dùng trên cả nước. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến nhận thức đi tới hành động “Sử dụng hàng Việt Nam”.
Nhằm hưởng ứng Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam năm 2017, Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động trọng tâm được triển khai từ ngày 20/9/2017 - 15/10/2017, cụ thể như sau:
- Treo băng rôn cổ động Chương trình tại trụ sở cơ quan đơn vị và các đơn vị trực thuộc.
- Vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động của Chương trình tại trang web: www.tuhaohangviet2017.vn và trang Fanpage: Tự hào hàng Việt.
- Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ nhu cầu, khả năng, tích cực tham gia hưởng ứng các Chương trình khuyến mại, giảm giá, kích cầu tiêu dùng và treo cờ phướn cổ động của Chương trình.
* Thông tin chi tiết về Chương trình Nhận diện hàng Việt Nam – Tự hào hàng Việt Nam năm 2017 liên hệ Sở Công Thương An Giang theo địa chỉ: số 01 – Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; ĐT: 02963.956701, Fax: 02963.846498./.
Tải mẫu băng rôn cổ động Chương trình tại đây.