Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ nhân dân đang bị thiệt hại do hạn hán trên địa bàn tỉnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc.
       Ngày 20/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có văn bản số 275/UBND-KGVX về việc hưởng ứng lễ phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ nhân dân đang bị thiệt hại do hạn hán.
        Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành  đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
       Quan tâm lãnh chỉ đạo tổ chức công đoàn vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị chung tay đóng góp tối thiểu 01 ngày (một ngày) lương để ủng hộ quỹ hỗ trợ công tác, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân đang bị thiệt hại do hạn hán do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức vào ngày 21/3/2020. Căn cứ số tiền của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đóng góp tại đơn vị, các đại biểu tham dự buổi Lễ phát động đại diện đơn vị mình sẽ trao số tiền ủng hộ trực tiếp cho Ban Cứu trợ tỉnh tại buổi Lễ phát động.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Tấn Kiết kêu gọi đóng góp, cùng chung tay thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do hạn hán
 
       Trước đó ngày 21/3/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp với UBND tỉnh, Đài PTTH An Giang tổ chức truyền hình trực tiếp phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và kêu gọi hỗ trợ nhân dân đang bị thiệt hại do hạn hán trong tỉnh. Kết quả, tại buỗi lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân trong tỉnh đã ủng hộ, đóng góp 12 tỷ 420 triệu đồng cho Quỹ hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ nhân dân trong tỉnh đang bị thiệt hại do hạn hán.
       Thông qua việc tổ chức lễ phát động để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và hành động tích cực ủng hộ để tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay cùng với Đảng, Nhà nước tạo nguồn lực về vật chất, tinh thần để hỗ trợ cho Người dân trong tỉnh đang bị thiệt hại do hạn hán gây ra.