Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Giám đốc Sở Công Thương; Cùng đại diện lãnh đạo đến từ các Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân và phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị, thành; Lãnh đạo Sở Công Thương và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
       Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành Công Thương năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
       Trong năm 2019, ngành Công Thương đã phát huy tốt vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực Công Thương trên địa bàn, đã thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại, ổn định thị trường. Qua đó, đã giúp các chỉ tiêu chủ yếu của ngành năm 2019 đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,39% so cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 123.363 tỷ đồng, tăng 25,6% so cùng kỳ;Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.050 triệu USD, tăng 6,1% so cùng kỳ(trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 890 triệu USD, tăng 5,95% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 160 triệu, tăng 6,67% so cùng kỳ).
       Hội nghị cũng đã nghe một số địa phương tham gia ý kiến về công tác phối hợp và cùng các phòng, đơn vị chuyên môn trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành Công Thương năm 2019.

       Nhằm khích lệ các địa phương trong công tác triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương. Tại Hội nghị, đại diện Sở Công Thương, ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Sở, đã thực hiện khen thưởng cho 07 tập thể các Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai các nhiệm vụ của ngành Công Thương trong năm 2019.

       Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;... Vì vậy, tập thể ngành Công Thương đã đề ra các nhiệm vụ triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ngành trong năm 2020, nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020, cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,72% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 142.310 tỷ đồng, tăng 15,36% so cùng kỳ.Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 930 triệu USD, tăng 4,49% so cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu đạt 180 triệu USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ./.