Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1897/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.
       Trước đó, vào ngày 09/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, kỳ họp thứ 12 khóa IX đã bầu ông Lê Văn Phước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.