Nhằm tạo sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để cùng chăm lo đời sống cho nhân dân. Thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn.

          Chi đoàn Văn phòng Sở Công Thương đã phối hợp với Chi đoàn Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang, Chi nhánh Viễn Thông Viettel An Giang tổ chức các hoạt động phát quà cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường, cụ thể:

          - Vào ngày 05/09/2020, phối hợp với Chi nhánh Viễn Thông Viettel An Giang tổ chức trao tặng 3.100 quyền tập, 20 ba lô, 20 bộ sách giáo khoa. Đồng thời, kết hợp tuyên truyền về an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các em học sinh tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành.
          - Vào ngày 06/09/2020, phối hợp với Chi đoàn Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang tổ chức trao tặng 2.000 quyển tập, 10 thẻ BHTY, 05 suất học bổng, 22 bộ sách giáo khoa, 24 chai nước rửa tay và phát các tờ rơi tuyên truyền về an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các em học sinh cho các em học sinh tại các trường tiểu học A, B, C Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới.           Thông qua các hoạt động tình nguyện đã tạo môi trường để các đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành góp phần tăng cường đoàn kết củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn. Các hoạt động tình nguyện đã được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19./.