Chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm 2020, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh vừa vừa làm việc với UBND huyện Châu Thành, xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2020 và kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

         Kết quả, trong những tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, các mục tiêu tăng trưởng vẫn đảm bảo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được quan tâm thực hiện thường xuyên. Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid – 19. UBND huyện đã thực hiện rà soát, thống kê các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định.
 
Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển mới 03 cơ sở với vốn đầu tư 372 triệu đồng. Hiện toàn huyện có 1.120 cơ sở, thu hút 2.717 lao động, vốn đầu tư 139,405 tỷ đồng. Về thương mại – dịch vụ phát triển mới 47 cơ sở, 101 lao động, với số vốn 4,4 tỷ đồng; hiện toàn huyện có 8.568 cơ sở, 14.097 lao động, vốn 442,333 tỷ đồng.
 
         Công tác phòng, chống buôn lậu được địa phương triển khai tích cực với nhiều kế hoạch, biện pháp đồng bộ, kiên quyết trong xử lý vi phạm...
 
         Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật dầu tư công trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 được huyện quan tâm thực hiện theo đúng quy định; việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án từng bước đi vào quy trình và theo đúng các quy định hiện hành; thực hiện tốt trong việc chống lãng phí, không để thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản... Các công trình hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng đều đảm bảo về chất lượng, phát huy được hiệu quả, phục vụ nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

         Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của huyện Châu Thành vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục xem xét chuyển dịch ngành nông nghiệp của huyện theo hướng bền vững, đảm bảo đầu ra sản phẩm cho người nông dân; rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Quan tâm đẩy nhanh giải ngân vốn của các dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; quản lý chặt chẽ và đúng quy định việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19…