Cum%20CN.jpg
Bản đồ Quy hoạch công nghiệp tỉnh An Giang đến 2025
An Giang là một trong những địa phương sớm thực hiện chủ trương quy hoạch, xây dựng và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; Theo đó, đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 tỉnh sẽ có 35 cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn 11 huyện, thị, thành với tổng diện tích gần 900 ha.
Để thu hút, mời gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp đã được quy hoạch, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 17 CCN được lập quy hoạch chi tiết để tạo điều kiện cho các địa phương thu hút đầu tư với tổng diện tích trên 445 ha. Trong đó hiện nay, đã có 09 CCN: CCN Mỹ Quí, TP. Long Xuyên; CCN Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc; CCN Long Châu, thị xã Tân Châu; CCN An Phú, huyện An Phú; CCN Phú Hòa, huyện Thoại Sơn; CCN Tân Trung, huyện Phú Tân; CCN Vĩnh Bình, huyện Châu Thành; CCN Lương An Trà, huyện Tri Tôn; CCN An Cư, huyện Tịnh Biên, đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn chỉnh, với tổng diện tích trên 220 ha. Hiện nay, trong các CCC này có 21 doanh nghiệp đang hoạt động, với các lĩnh vực đầu tư chủ yếu gồm chế biến thủy sản, lương thực, xay xát, lau bóng...Tổng mức đầu tư các doanh nghiệp khoảng 2.250 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 8.000 lao động.
Nhìn chung, các cụm công nghiệp được xây dựng cơ bản đáp ứng được nhu cầu đầu tư sản xuất phát triển của doanh nghiệp. Phần lớn các vị trí quy hoạch đều có địa điểm thuận lợi (gần các trục đường giao thông, thuận lợi giao thông đường thủy, hệ thống cấp điện đã có, cấp thoát nước thuận lợi,…).
Hiện nay, Sở Công Thương đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh các phương án đầu tư Cụm công nghiệp chuyên ngành, tạo mặt bằng, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật và cho doanh nghiệp thuê lại đầu tư sản xuất kinh doanh. Một số Cụm công nghiệp đang được xem xét, lựa chọn đầu tư như CCN Tây Huề, Tp. Long Xuyên, CCN Tân Trung, huyện Phú Tân, CCN Tân Thành, huyện Thoại Sơn.
An Giang rất mong muốn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư đến thăm, tìm hiểu và quyết định đầu tư tại tỉnh, đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí phục vụ hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.
Thông tin chi tiết các Khu, cụm công nghiệp An Giang (click vào để xem)./.