Ngày 25/02/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 295/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
          ​Theo đó, Quy hoạch phải dựa trên quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, phù hợp với đặc điểm, tiềm năng của mỗi loại khoáng sản, tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay và lâu dài. Phù hợp với chiến lược khoáng sản, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển hạ tầng có liên quan. Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng phải phát triển bền vững, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường, gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích quốc gia, địa phương và doanh nghiệp; sử dụng khoáng sản hợp lý, hiệu quả và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác. Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng phải gắn kết với nhau, đảm bảo cân đối cung cầu trên cơ sở đáp ứng nhu cầu khoáng sản cho các ngành kinh tế - xã hội trong nước và dân sinh, cân đối hài hòa giữa đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phải sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, phù hợp với tiềm năng từng loại, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng...
          Mục tiêu cụ thể của quy hoạch bao gồm các mục tiêu về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản. Cụ thể, về mục tiêu thăm dò: thăm dò về khối lượng, chất lượng thăm dò đối với trữ lượng, tài nguyên bảo đảm đủ trữ lượng khoáng sản huy động vào khai thác; mục tiêu về khai thác: sản lượng khai thác phù hợp với tài nguyên, trữ lượng khoáng sản, đáp ứng nguyên liệu cho nhu cầu chế biến, sử dụng trong nước và xuất khẩu; mục tiêu về chế biến: sản lượng, chủng loại, sản phẩm qua chế biến, yêu cầu về công nghệ đảm bảo tiết kiệm nguyên liệu; mục tiêu sử dụng: sử dụng đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu đối với các sản phẩm khoáng sản sau chế biến phù hợp với từng loại khoáng sản, chính sách của Nhà nước có liên quan.
          Đối tượng của Quy hoạch bao gồm các loại khoáng sản, chia thành các nhóm: Nhóm quặng chì, kẽm; nhóm quặng crômit, mangan; nhóm quặng đá quý, đất hiếm; nhóm nước khoáng, nước nóng thiên nhiên; Nhóm quặng thiếc, vonfram và antimon; nhóm quặng vàng, đồng, niken, molipđen; nhóm khoáng chất công nghiệp: serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc; nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa trắng), magnezit; nhóm khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit và các loại khoáng sản: Quặng apatit, quặng bôxit, quặng sắt, quặng titan.
          Quy hoạch phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chủ yếu như: Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy hoạch. Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, điều tra, khảo sát, thăm dò, hiện trạng khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thuộc phạm vi quy hoạch. Đánh giá tác động của việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản. Phân tích, đánh giá tác động của các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản. Phân tích, đánh giá, dự báo các tác động tới hoạt động khoáng sản; dự báo nhu cầu sử dụng các loại khoáng sản, khả năng đáp ứng trong kỳ kế hoạch.
          Xây dựng và lựa chọn phương án thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trong kỳ quy hoạch; khoanh định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản. Xây dựng danh mục dự án quan trọng Quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản trong phạm vi quy hoạch và thứ tự ưu tiên thực hiện trong thời kỳ quy hoạch 10 năm (2021 - 2030). Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động khoáng sản...

Lưu ý: Tại tỉnh An Giang, căn cứ theo Quyết định 901/QĐ-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch thăm dó, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đấn năm 2025, có xét đến năm 2035; có quy hoạch trữ lượng khu vực quặng molipden tại khu vực Núi Sam Châu Đốc (toàn cảnh Núi Sam minh họa).
          Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo các quy định hiện hành đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.