Ngày 13/08/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT (Chỉ thị số 12) về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp.

           Theo Chỉ thị 12, thời gian vừa qua ở Việt Nam xảy ra một số sự cố cháy nổ nguy hiểm ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người như sự cố hóa chất độc hại sau vụ cháy tại kho cảng Đức Giang, Long Biên, Hà Nội và cháy nhà xưởng sản xuất sơn tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh…

           Đặc biệt, đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp làm cho sản xuất, lưu thông bị đình đốn, dẫn đến các hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp (HCNH, TCTN và VLNCN) có thể phải tồn trữ với số lượng lớn tại các kho chứa, kho ngoại quan, bãi cảng tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra các sự cố, thảm họa, điển hình trên thế giới là vụ nổ liên quan đến tồn trữ Amoni Nitrat tại cảng Beirut, Lebanon vào ngày 04/8/2020.
Ảnh minh họa
         Trước thực trạng trên, để đảm bảo an toàn trong tồn trữ, bảo quản HCNH, TCTN và VLNCN, không để xảy ra các sự cố, thảm họa gây thiệt hại về con người, tài sản, mất an ninh và trật tự xã hội và ảnh hưởng đến môi trường, nhằm tăng cường công tác quản lý HCNH, TCTN và VLNCN, Chỉ thị 12 yêu cầu cụ thể:
          Cục Hóa chất có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; đôn đốc các địa phương tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hoá chất cấp tỉnh theo Kế hoạch đã được phê duyệt.
           Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra HCNH, TCTN lưu thông trên thị trường và xử lý hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các đơn vị công an, môi trường kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

           Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần:  Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Báo cáo đánh giá rủi ro, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại các doanh nghiệp hoạt động tồn trữ VLNCN trên địaa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định; Rà soát các hoạt động lưu trữ HCNH, TCTN và VLNCN tại các bãi cảng, kho ngoại quan, kho của doanh nghiệp dịch vụ logistics trên địa bàn. Thực hiện việc báo cáo về chủng loại, số lượng, thời gian lưu trữ, quy cách xếp đống của hàng hóa HCNH, TCTN và VLNCN về Cục Hóa chất, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện kiểm tra các kho HCNH, TCTN và VLNCN chấp hành các quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy, và bảo vệ môi trường, kiên quyết yêu cầu các doanh nghiệp bảo quản TCTN, VLNCN đảm bảo khoảng cách an toàn với các khu vực dân cư, các khu vực công cộng, trường học, bệnh viện; tham mưu UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kế hoạch, lộ trình di dời kho chứa HCNH, TCTN và VLNCN ra khỏi các địa điểm nêu trên; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến Chỉ thị này đến các đơn vị trực tiếp sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu trữ và bảo quản HCNH, TCTN, VLNCN trên địa bàn.

            Bộ Công Thương yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty có hoạt động HCNH, TCTN và VLNCN có nhiệm vụ: Thực hiện thống kê chi tiết các kho chứa, vị trí tồn trữ của cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng HCNH, TCTN và VLNCN do Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty quản lý và báo cáo về Cục Hóa chất, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp theo chức năng quản lý.

          Các đơn vị trực tiếp sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ bảo quản HCNH, TCTN, VLNCN phải xây dựng Biện pháp và Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của HCNH, TCTN, VLNCN; bảo đảm tốt nhất khả năng phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố.

           Chỉ thị 12 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Chỉ thị này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục (nếu có) về Bộ Công Thương qua Cục Hóa chất để kịp thời tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.