Sở Công Thương An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh An Giang năm 2016. Kết quả như sau:
- Tổ chức đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của các đơn vị sử dụng lao động. Trong  năm 2016, Sở Lao động Thương binh và xã hội đã triển khai, ký 16 hợp đồng đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của các đơn vị sử dụng lao động, với 07 Công ty, tổ chức 44 lớp với 1.848 học viên, qua đó trên 90% học viên được công ty ký hợp đồng lao động sau khi kết thúc khóa học.
- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm 04 đợt cho 31 lượt tham dự cho thuộc phòng Kinh tế- Hạ tầng và cơ sở thuộc huyện Châu Thành, Chợ Mới, Tịnh Biên. Nội dung học tập các mô hình sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn…tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Đồng Tháp và Trà Vinh
- Hỗ trợ 01 mô hình trình diễn kỷ thuật may thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Tịnh Biên.
- Thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 08 dự án sản xuất thử nghiệm và đổi mới công nghệ.
- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho 30 cơ sở.
- Tham gia trưng bày sản phẩm tại các Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu 06 cuộc, có 164 lượt cơ sở, doanh nghiệp gửi sản phẩm tham gia tại An Giang và các tỉnh Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Tp. Hà Nội, Bạc Liêu, Bến Tre.
- Tổ chức 01 lượt, 03 cơ sở tham gia “Kết nối cung cầu hàng hóa giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn với hệ thống phân phối” tại tỉnh Bình Dương.
- Hỗ trợ 01 cơ sở tham gia hội chợ triển lãm trong nước.
- Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử quảng bá thương hiệu cho các cơ sở trên trang web Sở Công Thương. Kinh phí hỗ trợ của Cục Thương mại điện tử Bộ Công Thương 70%, nguồn khuyến công tỉnh năm 2016  30%. 
- Hỗ trợ in ấn 2700 tờ rơi cho 06 cơ sở đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016.
-  Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ. Sở Khoa học và công nghệ thực hiện hỗ trợ đăng ký 63 nhãn hiệu (6 cá thể, 02 tập thể), 01 kiểu dáng và 01 giải pháp hữu ích, tiếp tục góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ.
-  Hỗ trợ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 04 cơ sở:  sản xuất nước đá, sản xuất giấy, sấy lúa, xay xát trên địa bàn các huyện Chợ Mới, Thoại Sơn và thành phố Châu Đốc.
- Xây dựng và phát hành 02 bản tin Công Thương tỉnh An Giang.
- Phối hợp Đài truyền hình An Giang thực hiện 02 phóng sự tuyên truyền, chuyên đề: “Hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang”, “Tổng kết hoạt động khuyến công năm 2016”, phóng sự “sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt giải cấp tỉnh năm 2016”.
- Phối hợp với Báo An Giang thực hiện đăng 04 chuyên mục về chính sách khuyến công (Quyết định 43/2015/QĐ-UBND); Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 2211/QĐ-UBND);  Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương (Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND) và kết quả thực hiện Chương trình khuyến công 2016.
- Xây dựng, in ấn tờ rơi, tờ gấp gồm: 300 bộ tài liệu về “Các giải pháp kỹ thuật điển hình sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến thủy sản”, 1.000 bộ cẩm nang “Giới thiệu các mô hình tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình”, 3.000 tờ rơi về “Tiết kiệm năng lượng” tuyên truyền cho các hộ gia đình, 200 quyển “Sổ tay nghiệp vụ khuyến công năm 2016”, 400 bộ tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn trong ngành Xay xát – Lau bóng gạo”, 450 bộ tờ rơi (06 tờ/bộ) “Giới thiệu các sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và cấp khu vực năm 2016” và 1.000 tờ rơi tuyên truyền “Chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang”.
- Tổng kết Chương trình khuyến công giai đoạn 2013-2015. Xây dựng, triển khai Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020.
- Công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các Chương trình, đề án, kế hoạch khuyến công được quan tâm. Năm 2016 đã tổ chức kiểm tra thực tế, nghiệm thu 112 lượt cơ sở tại các huyện: Thoại Sơn, An Phú, Tịnh Biên, Châu Thành, Phú Tân, Châu Phú, Chợ Mới và Tân Châu.
* Tổng kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công năm 2016 là:  15. 223 triệu đồng, trong đó vốn cơ sở, doanh nghiệp đối ứng 8.025 triệu đồng (chiếm 52%) kinh phí Trung ương 260 triệu đồng (chiếm 1,7%), ngân sách tỉnh 6.938 triệu đồng (chiếm 45,57%) từ các nguồn kinh phí khoa học và công nghệ 1.930 triệu đồng (Sở Khoa học và Công nghệ), kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn  1.680 triệu đồng (Sở Lao động Thương binh và xã hội) và kinh phí sự nghiệp khuyến công 3.327 triệu đồng, kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 85 triệu đồng (Sở Công Thương).