Trong 02 ngày 16 và 17/3/2017 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang đã hỗ trợ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn tập huấn chính sách khuyến công, với sự tham dự của hơn 90 học viên là cán bộ các Phòng, Ban của huyện; cán bộ cấp xã, thị trấn (trong đó có 10 cơ sở, doanh nghiệp huyện Châu Thành).

Nội dung, triển khai của các văn bản về hoạt động Khuyến công như: Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND; Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND; Quyết định số 2211/2016QĐ-UBND; Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND; Quyết định số 950/QĐ-UBND. Các bước, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, thanh toán kinh phí khuyến công,…

Buổi tập huấn đã đón nhận sự phản hồi tích cực thông qua nhiều câu hỏi, thắc mắc của học viên, các câu hỏi được Bà Võ Thị Liên - Giám đốc Trung tâm khuyến công giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc của các địa phương về công tác khuyến công. Bên cạnh đó, các cơ sở công nghiệp nông thôn cũng mong muốn sẽ được thụ hưởng chính sách Khuyến công trong thời gian sắp tới.
Qua buổi tập huấn đã giúp cán bộ làm công tác khuyến công trên địa bàn huyện có cơ hội hiểu, nghiên cứu sâu thêm về các chính sách khuyến công và tổ chức triển khai, áp dụng thực hiện ở địa phương mình, tích cực triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, cơ sở ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong thời gian tới; góp phần thực hiện thành công Chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020./.