Dự thảo văn bản

STT Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành
1 Góp ý Đề án phát triển Thương mại biên giới tỉnh An Giang, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các địa phương và Sở, Ban ngành Góp ý Đề án phát triển Thương mại biên giới tỉnh An Giang, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các địa phương và Sở, Ban ngành 29-08-2018
2 Góp ý Đề án Phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các địa phương và Sở, Ban ngành Góp ý Đề án Phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các địa phương và Sở, Ban ngành 29-08-2018
3 Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang 08-10-2018
4 V/v đóng góp ý kiến Dự thảo “Quy chế Quản lý Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang V/v đóng góp ý kiến Dự thảo “Quy chế Quản lý Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 14-05-2020

DANH SÁCH CHỢ, SIÊU THỊ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg