Tại Hội thảo lần thứ ba thuộc khuôn khổ dự án, được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 09/12/2016, các chuyên gia Nhật Bản đến từ tổ chức JICA đã giới thiệu đến các đại biểu về kinh nghiệm sử dụng cơ sở dữ liệu hóa chất của Nhật Bản, về Hệ thống cơ sở dữ liệu Hóa chất quốc gia của Nhật Bản và kinh nghiệm phối hợp giữa cơ quan Trung ương và Địa phương của Nhật Bản.
Cụ thể, đối với việc sử dụng cơ sở dữ liệu hóa chất tại Nhật Bản, Trung tâm Quản lý hóa chất của Viện Kỹ thuật và Đo lường Quốc gia Nhật Bản (NITE) đã xây dựng trang web NITE’s Chemical Safety Data Base, viết tắt là NITE-CHRIP. Đây là trang web cung cấp các cơ sở dữ liệu an toàn hóa chất của Nhật Bản, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp công nghiệp, nhân viên nhà nước, các nhà nghiên cứu, hoặc bất kỳ ai cần tìm hiểu thông tin về hóa chất. Khi truy cập vào trang web http://www.nite.go.jp/en/chem/chrip/chrip_search/systemTop,  người xem có thể tìm kiếm thông tin về các quy định pháp luật, đặc điểm hóa học, vật lý, đặc tính,... của khoảng 250.000 loại hóa chất khác nhau. Từ đó, những tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến hóa chất sẽ biết được mình cần thực hiện những việc gì để đảm bảo an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tổ chức NITE của Nhật cũng đã phối hợp với các nước ASEAN để xây dựng Cơ sở dữ liệu an toàn hóa chất ASEAN-Nhật Bản (http://www.ajcsd.org). Hệ thống cơ sở dữ liệu này giúp cung cấp thông tin về các loại hóa chất đang được sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn chứa ở các nước ASEAN, cũng như các quy định của pháp luật về hóa chất của các nước này. Đây là các cơ sở dữ liệu vô cùng hữu ích và quý báu, đã góp phần vào việc quản lý các hoạt động liên quan đến hóa chất hiệu quả và an toàn hơn.
Untitled(3).jpg
Trang web của Viện Kỹ thuật và Đo lường Quốc gia Nhật Bản (NITE)
 
Đối với kinh nghiệm phối hợp giữa các cơ quan ở trung ương và địa phương của Nhật Bản trong việc quản lý hóa chất, các chuyên gia JICA đã chia sẽ rằng tại Nhật Bản thì việc phối hợp này được thực hiện theo quy định của Luật PRTR (Pollutant Release and Transfer Register). Theo luật này thì “Hệ thống Đăng ký chuyển giao và phát thải chất ô nhiễm” (PRTR System) đã được xây dựng. Đây là một hệ thống mà doanh nghiệp phải sử dụng để đăng tải thông tin về đặc tính hóa học và cách thức xử lý của hóa chất đó; về khối lượng các hóa chất độc hại mà doanh nghiệp thải ra môi trường (khí quyển, nguồn nước và đất đai) và lượng chất thải có chứa hóa chất. Đồng thời, thông qua hệ thống, các thông tin này cũng được các cơ quan chức năng ở địa phương và trung ương truy cập, theo dõi, xác nhận và công bố công khai. Nhờ vào hệ thống này, các cơ quan chức năng cũng xác định được mức độ tác động đến môi trường do các hoạt động liên quan đến hóa chất của các doanh nghiệp gây ra, từ đó sẽ có biện pháp xử lý kịp thời để hạn chế những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Từ đó giúp cho việc quản lý hóa chất của các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước ở địa phương và trung ương được phối hợp một cách chặt chẽ, mang lại hiệu quả cao.
Từ những kinh nghiệm trên, các chuyên gia của JICA đang giúp Cục Hóa chất-Bộ Công Thương xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu Hóa chất quốc gia của Việt Nam, trong đó có các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương, như Bộ Công Thương và Sở Công Thương, trong việc quản lý hóa chất. Dự kiến, việc xây dựng này sẽ hoàn tất vào giữa năm 2017./.