Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý đại biểu đến tham dự Lớp tập huấn với nội dung cụ thể như sau:
       - Thời gian: lúc 7h45 giờ 00 ngày 23/04/2019 (thứ 3).
       - Địa điểm: Hội trường Nhà khách Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Số 3A Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên (Đối diện Nhà hàng Thắng Lợi 1).
       - Đối tượng tham dự lớp tập huấn:
       Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý; Các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên quản lý nhà nước của Tp. Long Xuyên.
       - Nội dung tập huấn:
       + Các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;
       + Kiến thức về an toàn thực phẩm; Kiến thức về phụ gia thực phẩm;
       + Đạo đức trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
       + Quản lý chất lượng thực phẩm.
       Xin vui lòng liên hệ đăng ký tham dự với: Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương An Giang, Số 10 Lê Triệu Kiết – P. Mỹ Bình – Tp. Long Xuyên, thông qua Số điện thoại: 0979.407.848 (gặp chị Xuân Hoa)./.