Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đã tạo nhiều cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu nông, thủy sản của tỉnh được cắt giảm thuế, nhất là ở mặt hàng gạo. Nhằm thực thi Hiệp định, ngày 04 tháng 9 năm 2020 Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-CP về việc Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu.

          Sở Công Thương tỉnh An Giang tiếp chuyển Nghị định số 103/2020/NĐ-CP đến Quý doanh nghiệp tham khảo và thực hiện khi có yêu cầu về chứng nhận chủng loại gạo thơm thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu để có thể tận dụng tối đa ưu đãi từ Hiệp định.

             Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định, nếu Quý doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc; vui lòng thông tin đến Sở Công Thương An Giang (Phòng Quản lý Thương mại) qua địa chỉ: Số 10 Lê Triệu Kiết, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang; Điện thoại: 0902.356.039 (Ngọc); Email: phongqltmsctangiang@gmail.com để  Sở Công Thương phối hợp các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn cho Quý Doanh nghiệp.

                Sở Công Thương tỉnh An Giang tiếp chuyển thông tin đến Quý doanh nghiệp./.
                Chi tiết Nghị định 103/2020/NĐ-CP