Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và địa phương xây dựng và ban hành Quy chế công bố điểm bán sản phẩm thực phẩm an toàn, điểm bán nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh An Giang.
Ngày 06/12/2016, Sở Công Thương ban hành Quyết định số: 199/QĐ-SCT về Quy chế công bố điểm bán sản phẩm thực phẩm an toàn, điểm bán nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh An Giang.
Sở Công Thương thông báo đến Quý doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn biết và có nhu cầu đăng ký tham gia công bố điểm bán thực phẩm an toàn, điểm bán nông sản an toàn liên hệ Sở Công Thương nộp hồ sơ để được công bố trên website Sở Công Thương và các phương tiện thông tin đại chúng.
Quý doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh liên hệ Sở Công Thương qua địa chỉ: Số 10 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 076 3956701./.
(Đính kèm Quyết định số 199/QĐ-SCT ngày 06/12/2016 và Quy chế công bố điểm bán sản phẩm thực phẩm an toàn, điểm bán nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh An Giang)