Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone;

          Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19: “Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai nhanh nhất trên phạm vi toàn quốc việc cài đặt ứng dụng Bluezone để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm”;

Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

Kế hoạch số: 67 /KH-STTTT ngày  4/8/2020 của Sở TT&TT An Giang về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone.

         Thông tin chi tiết về ứng dụng Bluezone và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên https://www.bluezone.gov.vn/