Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019.

            Trên cơ sở đề xuất của 55 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố), Bộ Công Thương đã xét chọn được 268 doanh nghiệp (tương đương với 277 lượt doanh nghiệp theo 25 ngành hàng). Theo đó, tỉnh An Giang có 07 doanh nghiệp đạt “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019”. Cụ thể: 04 doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo, 02 doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản và 01 doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu rau quả đông lạnh. (chi tiết đính kèm)

            Sở Công Thương tỉnh An Giang hy vọng các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới.

             Sở Công Thương tỉnh An Giang xin thông báo đến Quý doanh nghiệp biết./.