Thực hiện Thông báo kết luận số 434/TB-VPUBND ngày 12/12/2016 của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2016 về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ;
Thực hiện Thông báo kết luận số 16/TB-VPUBND ngày 19/01/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về Triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017.
Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Úc về việc Bản tin Thị trường Úc tháng 01/2018.
Sở Công Thương thông tin đến các đơn vị Bản tin Thị trường Úc tháng 1/2018. Đề nghị Quý đơn vị truy cập vào đường link bên dưới để xem chi tiết.
  http://vietnamtradeoffice.net/ban-tin-thang-01-nam-2018