Ngày 31/01/2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt đã chủ trì phiên họp thường kỳ để thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo hoạt động tháng 01, chương trình công tác tháng 2/2018 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân; báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh.
Tham dự cuộc họp còn có các Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Ban giám đốc các sở: Kế hoạch – Đầu tư; Công Thương.
Kết luận tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt đã thống nhất với báo cáo hoạt động tháng 01, chương trình công tác tháng 02/2018 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân. Đồng thời đánh giá cao kết quả tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh vừa qua, đề nghị cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Qua đó cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan có giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế để công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp lần sau tốt hơn.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh và đánh giá cao Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 mang tính phản biện xã hội trong tất cả các lĩnh vực, được đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao. Đặc biệt là Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời nhóm vấn đề chất vấn. Đây là một bước tiến mới đáng ghi nhận trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh./.