Thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án triển khai việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trên phạm vi cả nước nhằm hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Nhân viên Điện lực hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền điện trực tuyến.

Nhân viên Điện lực phát loa tuyên truyền lưu động.
 
           Trong thời gian qua, Công ty Điện Điện lực An Giang (gọi tắc là PCAG) đã xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cho phép triển khai thí điểm một số khu vực trong tỉnh. Theo đánh giá của PCAG, đến nay tỷ lệ khách hàng của đơn vị này đã thực hiện việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 55%. Trong thời gian tới, PCAG sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và gửi thư ngõ trực tiếp đến các khách hàng để triển khai mở rộng phạm vi áp dụng hình thức này, trước mắt là ngưng thu tiền điện tại nhà của khách hàng (trừ các hộ già neo đơn, người khuyết tật). Song song đó, PCAG sẽ phối hợp cùng các ngân hàng và các tổ chức thanh toán trung gian mở nhiều điểm thu tiền điện lưu động, kết hợp hướng dẫn khách hàng sử dụng các giao dịch thanh toán tiền điện trực tuyến. Qua đó, giúp khách hàng quen dần với phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trong thời gian tới.
 
         Về phía Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang cũng vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt tại đơn vị mình nhằm tạo sự lan toả và vận động toàn xã hội cùng hưởng ứng thực hiện./.