Thực hiện Quyết định số 1565/QĐ-BNN-QLCL ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020;
        Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 2188/VPUBND-KTN ngày 12 tháng 5 năm 2020, theo đó ủy quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Lãnh đạo Sở Y tế và Sở Công Thương, các cơ quan liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác kiểm tra liên ngành tại Quyết định số 1565/QĐ-BNN-QLCL ngày 28/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trong các ngày 14-15/5/2020, Sở Công Thương đã cử cán bộ tham gia hoạt động của Đoàn công tác kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Đình Thụ - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ làm trưởng đoàn.
Ngày 14/5/2020, Đoàn công tác kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Chế biến thủy hải sản Trương Hải tại thành phố Châu Đốc và Nhà máy đông lạnh rau quả Bình Long (Chi nhánh Công ty CP Rau quả An Giang – ANTESCO) tại Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú.
Đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất tại NM Đông lạnh rau quả Bình Long
Kiểm tra sân phơi khô cá tra phồng (Cty Trương Hải)
Đoàn họp tổng hợp, đánh giá kết quả kiểm tra tại VP Sở NN&PTNT
          Ngày 15/5/2020, Đoàn công tác kiểm tra liên ngành đã tổ chức họp với Làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh An Giang (gồm bà Võ Thanh Vân – PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phan Vân Điền Phương – PGĐ Sở Y tế và chuyên viên; ông Trần Thanh Tâm – PGĐ Sở Công Thương và chuyên viên; Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh; Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thanh tra Sở) về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 387.
Qua trao đổi kết quả kiểm tra và căn cứ các báo cáo, kế hoạch, văn bản  có liên quan; Trưởng Đoàn công tác kiểm tra liên ngành xác định một số điểm như: báo cáo kết quả triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2020 tỉnh An Giang chưa đánh giá hết được hoạt động thanh, kiểm tra của địa phương; chỉ ra một số sai sót tại các cơ sở được kiểm tra (nguồn cung nguyên liệu cá, rau củ chưa đảm bảo quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP hoặc Bản cam kết, vệ sinh,...); xem lại việc tồn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chế biến thuỷ sản khô – Điều kiện  đảm bảo an toàn thực phẩm ( QCVN 02-05:2009/BNNPTNT) và quy chuẩn địa phương;...
Kết luận cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận có ý kiến của Đoàn công tác kiểm tra liên ngành, bổ sung hoàn chỉnh báo cáo kết quả triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2020 tỉnh An Giang gửi BCĐ Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh An Giang,.../.