Nhằm ghi nhận kịp thời tâm tư nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri gửi gắm đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

        Từ ngày 25/5 đến 29/5/2020, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp (tỉnh, huyện và xã) sẽ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

         Để công tác tiếp xúc cử tri đảm bảo đúng theo thời gian quy định, Thường trực HĐND đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân sắp xếp thời gian tham và dự đầy đủ các buổi tiếp xúc để báo cáo với cử tri tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, phương phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020.


         Trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, các đơn vị, địa phương liên quan cần quan tâm chuẩn bị chu đáo, đảm bảo theo quy định; ghi biên bản tại các buổi tiếp xúc, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi gắm. Các ý kiến đóng góp thiết thực sẽ được ghi nhận phản ảnh kịp thời đến các sở, ban ngành, đơn vị liên quan trả lời và trình bày tại diễn đàn kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới./.