CÔNG NGHIỆP - TTCN

Tăng cường quản lý hóa chất nguy hiểm, vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 13/08/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT (Chỉ thị số 12) về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp.

Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp và công trình có sử dụng kết cấu tường bao che, tường ngăn kích thước lớn

Ngày 05/8/2020, Sở Xây dựng An Giang đã có văn bản số 2464/SXD-GĐXD triển khai Công văn số 3239/BXD-GĐ ngày 03/7/2020 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.

Về 7 giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ. Mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp; có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.

Ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 25/02/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 295/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

An Giang đẩy mạnh công tác đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển các Khu, Cụm công nghiệp

An Giang là tỉnh nằm ở phía Tây Nam Tổ quốc, nơi đầu nguồn sông Mê Kông. Phía Tây Bắc giáp Campuchia với gần 100 km đường biên giới, Tây Nam giáp tỉnh Kiên Giang, Đông Nam giáp TP. Cần Thơ, Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Tháp. An Giang có diện tích 3.536,7 km2, dân số trên 2,2 triệu người, gồm các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer.

Nhiệm vụ của Sở Công Thương tỉnh An Giang trong việc triển khai thực hiện “Kế hoạch hành động Áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020”

Đánh giá chung về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực hiện sản xuất sạch hơn (SXSH) của địa phương giai đoạn 2010-2015 cho thấy việc áp dụng SXSH trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực; một số doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của việc SXSH và đã từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, sử dụng năng lượng có hiệu quả, sử dụng nguyên liệu thay thế phát sinh ít chất thải,... góp phần vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Hội chợ Triển lãm Quốc tế về Công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Công Thương TP. HCM phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm Quốc tế lần thứ 9 về Công nghệ & Thiết bị điện –VietNam ETE 2016 và Hội chợ Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng lượng & năng lượng xanh – Enertec Expo 2016”

DANH SÁCH CHỢ, SIÊU THỊ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg