GIÁ CẢ - THỊ TRƯỜNG

Bảng giá tuần (Từ ngày 01/01/2019 - 04/01/2019)

Trong tuần này, giá cả các sản phẩm thực phẩm thiết yếu tương đối ổn định; một số mặt hàng tiếp tục giảm xuống so với tuần trước, trong đó xăng dầu và gas giảm khá mạnh. Riêng hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là gạo và cá tra,

Bảng giá tuần (Từ ngày 17/12/2018 - 21/12/2018)

Trong tuần này, giá cả các sản phẩm thực phẩm thiết yếu tương đối ổn định; một số mặt hàng tiếp tục giảm xuống so với tuần trước, chủ yếu là giá các mặt hàng nông sản. Tập trung vào hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là gạo và cá tra

Bảng giá tuần (Từ ngày 01/12/2018 - 07/12/2018)

Trong tuần, giá cả các sản phẩm thực phẩm thiết yếu tương đối ổn định; một số mặt hàng có xu hướng giảm xuống so với tuần trước, chủ yếu là giá xăng dầu và giá vàng. Riêng, hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là gạo và cá tra biến động giá

Bảng giá tuần (Từ ngày 26/11/2018 - 30/11/2018)

Trong tuần, giá cả các sản phẩm thực phẩm thiết yếu tương đối ổn định; một số mặt hàng có xu hướng giảm xuống so với tuần trước, giảm mạnh nhất là giá đường. Riêng, hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là gạo và cá tra biến động giá

Bảng giá tuần (Từ ngày 19/11/2018 - 23/11/2018)

Trong tuần, giá cả các sản phẩm thực phẩm thiết yếu tương đối ổn định; một số mặt hàng có xu hướng giảm xuống so với tuần trước, giảm mạnh nhất là gas và xăng dầu. Riêng, hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là gạo và cá tra biến động

Bảng giá tuần (Từ ngày 05/11/2018-09/11/2018)

Trong tuần, giá cả các sản phẩm thực phẩm thiết yếu tương đối ổn định; một số mặt hàng có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước, giá vàng và giá xăng dầu giảm mạnh.

Bảng giá tuần (Từ ngày 29/10/2018-02/11/2018)

Trong tuần, giá cả các sản phẩm thực phẩm thiết yếu tương đối ổn định; giá vàng và giá đô la giảm do ảnh hưởng giá thế giới. Riêng, hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là gạo và cá tra biến động giá

Bảng giá tuần (Từ ngày 22/10/2018-26/10/2018)

Trong tuần, các sản phẩm thực phẩm thiết yếu lưu thông bình thường; một số mặt hàng giảm giá nhẹ so với tuần trước do nhu cầu thị trường; giá vàng giảm do ảnh hưởng giá thế giới; một số mặt hàng tăng giá mạnh như gạo, đậu nành, phân bón.

Bảng giá tuần (Từ ngày 15/10/2018-19/10/2018)

Trong tuần, các sản phẩm thực phẩm thiết yếu lưu thông bình thường; một số mặt hàng giảm giá nhẹ so với tuần trước do nhu cầu thị trường; giá vàng tăng và giá USD giảm do ảnh hưởng giá thế giới.

Bảng giá tuần (Từ ngày 08/10/2018-12/10/2018)

Trong tuần, các sản phẩm thực phẩm thiết yếu lưu thông bình thường; một số mặt hàng tăng giá (như heo hơi tăng do nguồn cung trong các hộ nuôi đã hết nhưng nhu cầu thị trường thường xuyên, giá phân bón tăng do ảnh hưởng giá phân bón nhập khẩu tăng), mặt hàng giảm nhẹ so với tuần trước do nhu cầu thị trường (như: đậu nành); Giá xăng tăng, giá vàng tăng và giá USD giảm do ảnh hưởng giá thế giới.

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg