HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Hoạt Động Bình Chọn Sản Phẩm Công Nghiệp Nông Thôn Tiêu Biểu, Tôn Vinh Sản Phẩm Chất Lượng

Công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang, tham mưu lãnh đạo Sở Công Thương triển khai thực hiện.

Hoạt động Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020

Từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 một số hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang chậm tiến độ so với kế hoạch. Tuy nhiên, với sự chủ động triển khai các hoạt động, kịp thời hỗ trợ địa phương khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Kế hoạch hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ Chương trình khuyến công tỉnh An Giang, Kế hoạch hoạt động của Sở Công Thương năm 2019, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, định hướng hoạt động của đơn vị với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương

Ngày 12/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Khuyến công năm 2017

Thực hiện Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh An Giang, về việc phê duyệt Kế hoạch số 237/KH-SCT ngày 14/02/2017 của Sở Công Thương tỉnh An Giang, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh An Giang năm 2017.

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình Khuyến công tỉnh An Giang năm 2016

Thực hiện Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Quyết định phê duyệt Chương trình Khuyến công tỉnh An Giang giai đoạn 2016 -2020.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cơ sở, danh nghiệp ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào quy trình sản xuất

Trên địa bàn tỉnh An Giang các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thuộc thành phần doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đa phần là các doanh nghiệp đi lên từ hộ gia đình, vẫn làm ăn theo kiểu để kiếm sống là chính chứ không phải làm giàu.

Sở Công Thương An Giang tham dự Hội chợ hàng Công nghiệp nông thôn tỉnh Bến Tre năm 2016

Nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu qua các lần bình chọn và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương Bến Tre phối hợp Cục công nghiệp địa phương chủ trì tổ chức Hội chợ hàng Công nghiệp nông thôn tỉnh Bến Tre năm 2016.

Khảo sát nhu cầu hỗ trợ đổi mới máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm

Vừa qua Sở Công Thương đã tổ chức đoàn khảo sát nhu cầu hỗ trợ của chính sách theo Quyết định 31/2011/QĐ-UBND và Quyết định 1996/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/9/2013 về việc quy định tạm thời mở rộng đối tượng và tăng mức hỗ trợ cho các dự án đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm bổ sung cho Quyết định 31/2011/QĐ-UBND. Các đối tượng được quan tâm hỗ trợ trong năm 2014 cụ thể như: Các cơ sở đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyển sản xuất mới; sản xuất tạo ra sản phẩm mới; các cơ sở tham gia xúc tiến thương mại

Trung tâm Khuyến công & TVPTCN tổ chức lớp tập huấn sản xuất sạch hơn cho các cơ sở, doanh nghiệp ngành xay xát – lau bóng gạo huyện Thoại Sơn

Sáng ngày 06/7/2013, tại UBND xã Thoại Giang – huyện Thoại Sơn, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang tổ chức lớp tập huấn sản xuất sạch hơn với chuyên đề “Nâng cao nghiệp vụ áp dụng SXSH cho các cơ sở, doanh nghiệp ngành xay xát - lau bóng gạo”.

DANH SÁCH CHỢ, SIÊU THỊ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg