QUY TRÌNH THỦ TỤC

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực PVTM thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Sở Công Thương thông tin một số Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng vệ Thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

DANH SÁCH CHỢ, SIÊU THỊ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg