QUY TRÌNH THỦ TỤC

Ban Hành Chương Trình Hành Động Thực Hiện Đề Án Xây Dựng Và Vận Hành Hiệu Quả Hệ Thống Cảnh Báo Sớm Về Phòng Vệ Thương Mại

Bộ Công Thương vừa ra Quyết định số 2074/QĐ-BCT ngày 5/8/2020 ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 1/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại”.

Hoa Kỳ Thông Báo Kéo Dài Thời Hạn Của Các Cuộc Rà Soát Hành Chính Về Thuế Chống Bán Phá Giá Và Chống Trợ Cấp Trong Giai Đoạn Rà Soát Từ 01/02/2019 Đến 31/01/2020 Do Ảnh Hưởng Của Covid-19

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã quyết định kéo dài thời hạn tối đa thêm 50 ngày cho tất cả các cuộc rà soát hành chính về thuế chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) do ảnh hưởng của COVID-19.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực PVTM thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Sở Công Thương thông tin một số Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng vệ Thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương, cụ thể như sau:

DANH SÁCH CHỢ, SIÊU THỊ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg