THÔNG BÁO

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích

Thông báo Hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên Minh Châu Âu

Cục Hóa chất - Bộ Công Thương vừa có Công văn số 242/HC-QLHC ngày 20/03/2020 về việc thông báo Hệ thống hài hòa nhãn hóa chất bằng 38 ngôn ngữ trong APEC và Liên Minh Châu Âu

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang thông báo việc chuẩn bị cho hoạt động trở lại của khu thương mại Tịnh Biên

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh An Giang v/v điều chỉnh cục bộ "Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên" thuộc Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030

An toàn khi sử dụng phụ gia và đạo đức trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Sở Công Thương An Giang phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức Lớp tập huấn về an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề: “An toàn khi sử dụng phụ gia và đạo đức trong sản xuất kinh doanh thực phẩm”.

DANH SÁCH CHỢ, SIÊU THỊ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg