THÔNG BÁO

Thông báo thông tin các quy định về bảo vệ người tiêu dùng

Nhằm thông báo và giúp người tiêu dùng, cán bộ tại các huyện, thị, thành nắm thông tin các quy định về bảo vệ người tiêu dùng (Hợp đồng mẫu/Điều kiện giao dịch chung, Bán hàng đa cấp, Giá sữa và Thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi). Sở Công Thương mở chuyên mục Bảo vệ Người tiêu dùng gồm các nội dung:

Thông báo mời chào hàng: Trang bị hệ thống phần mềm thương mại điện tử cho 06 doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG - Tên gói thầu: Trang bị hệ thống phần mềm thương mại điện tử cho 06 doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang. - Tên dự án: “Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang ứng dụng giải pháp bán hàng trực tuyến” thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2017.

Thông báo tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và huấn luyện an toàn trong sử dụng hóa chất năm 2017

Nhằm giúp các cán bộ, nhân viên làm việc tiếp xúc trực tiếp với hóa chất tại các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong địa bàn tỉnh An Giang có khả năng thực hiện các thao tác sơ cấp cứu y tế ban đầu khi xảy ra các tai nạn, sự cố liên quan đến hóa chất, trang bị đủ kiến thức để ứng cứu bản thân và người lao động khác khi xảy ra tại nạn, sự cố và góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

Sở Công Thương tiếp nhận quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang

Kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017, Sở Công Thương tiếp nhận nhiệm vụ thực hiện quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (Công văn số 121/UBND-KTTH ngày 25/01/2017) và hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 12526/BCT-TTTN về triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP về quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Thông báo Triển khai Quy chế công bố điểm bán sản phẩm thực phẩm an toàn, nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh An Giang

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các điểm bán sản phẩm thực phẩm an toàn, điểm bán nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh cho người tiêu dùng biết và đến mua sắm những sản phẩm thực phẩm an toàn, có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng.

Thông báo Tổ chức Hội nghị “Biến đổi khí hậu: Thách thức và cơ hội cho việc phát triển bền vững ngành công thương tỉnh An Giang”

Thực hiện Quyết định số 4103/QĐ-BCT ngày 03/08/2010 của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương;

Thông báo tổ chức khóa đào tạo, huấn luyện kỹ thuật an toàn cho cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh An Giang

Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất, tiêu dùng và đời sống xã hội, giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên khí dầu mỏ rất dễ cháy nổ, gây nguy hiểm đến tài sản và tính mạng của nhân dân, đồng thời cũng là nguyên nhân gây phát sinh nhiều vấn đề về môi trường.

Thông báo phổ biến cuộc thi Sáng tác ảnh và vẽ poster

Thực hiện Công văn số 1528/TCMT-ĐT&TCMT ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Tổng Cục Môi trường về việc phối hợp Phổ biến cuộc thi “Sáng tác ảnh và vẽ Poster”, Sở Công thương thông báo đến các cơ sở, doanh nghiệp ngành công thương; Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên ngành công thương tham gia cuộc thi “Sáng tác ảnh và vẽ Poster”, cụ thể như sau:

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg