THÔNG BÁO

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang thông báo việc chuẩn bị cho hoạt động trở lại của khu thương mại Tịnh Biên

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh An Giang v/v điều chỉnh cục bộ "Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên" thuộc Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030

An toàn khi sử dụng phụ gia và đạo đức trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Sở Công Thương An Giang phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức Lớp tập huấn về an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề: “An toàn khi sử dụng phụ gia và đạo đức trong sản xuất kinh doanh thực phẩm”.

Thông báo thông tin các quy định về bảo vệ người tiêu dùng

Nhằm thông báo và giúp người tiêu dùng, cán bộ tại các huyện, thị, thành nắm thông tin các quy định về bảo vệ người tiêu dùng (Hợp đồng mẫu/Điều kiện giao dịch chung, Bán hàng đa cấp, Giá sữa và Thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi). Sở Công Thương mở chuyên mục Bảo vệ Người tiêu dùng gồm các nội dung:

Thông báo mời chào hàng: Trang bị hệ thống phần mềm thương mại điện tử cho 06 doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG - Tên gói thầu: Trang bị hệ thống phần mềm thương mại điện tử cho 06 doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang. - Tên dự án: “Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang ứng dụng giải pháp bán hàng trực tuyến” thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2017.

Thông báo tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và huấn luyện an toàn trong sử dụng hóa chất năm 2017

Nhằm giúp các cán bộ, nhân viên làm việc tiếp xúc trực tiếp với hóa chất tại các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong địa bàn tỉnh An Giang có khả năng thực hiện các thao tác sơ cấp cứu y tế ban đầu khi xảy ra các tai nạn, sự cố liên quan đến hóa chất, trang bị đủ kiến thức để ứng cứu bản thân và người lao động khác khi xảy ra tại nạn, sự cố và góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra.

DANH SÁCH CHỢ, SIÊU THỊ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg