TIN TỨC KHÁC

Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới

Ngày 18/9/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 988/UBND-KGVX triển khai Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với một số địa phương về phòng, chống dịch COVID-19.

Phấn đấu đến năm 2025 số doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang là 13.000 doanh nghiệp

Ngày 17/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 579/KH-UBND về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang năm 2021, nhằm triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) theo quy định như: hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2020

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18 - 20 tháng 9 với chủ đề “Every small action makes a world of difference” - “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.

Tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn; áp dụng xử lý thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp

Những năm qua, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) luôn được cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng các Combo sản phẩm OCOP làm quà tặng

Ngày 08/9/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 4424/VPUBND-KTN về việc xây dựng các Combo sản phẩm OCOP làm quà tặng. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh tại Tờ trình 490/TTr-TTXTTMĐT ngày 03/9/2020 về việc xin chủ trương gói quà tặng các sản phẩm OCOP - đặc trưng của doanh nghiệp An Giang.

Đẩy mạnh thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt

Thực hiện Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 về việc “Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa”. Mục tiêu của Chỉ thị nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường.

Trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành và xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới

Nhằm tạo sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để cùng chăm lo đời sống cho nhân dân. Thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn.

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thành công tốt đẹp đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 04/9/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Để giải quyết công việc đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh.

An Giang: Khai mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng nay ngày 04/9/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Để giải quyết công việc đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh.

DANH SÁCH CHỢ, SIÊU THỊ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg