TIN TỨC KHÁC

Đăng ký chương trình ban hành Nghị quyết năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh đăng ký chương trình ban hành Nghị quyết năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quan tâm khắc phục những hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thời gian qua, hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại An Giang đã có những chuyển biến tích cực, quá trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tuân thủ đúng trình tự, thủ tục luật định.

Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sản xuất nhập khẩu

Thực hiện Công văn số 6398/BCT–AP ngày 29/8/2019 của Bộ Công Thương về việc Trung Quốc sửa đổi quy định về quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sản xuất nhập khẩu.

Thông báo về truy xuất nguồn gốc trái cây xuất khẩu đi Trung Quốc

Hiện nay, các cơ quan chức năng của Trung Quốc yêu cầu bắt buộc thực hiện truy xuất nguồn gốc với các loại hoa quả nhập khẩu từ Việt Nam theo lộ trình là mít và dưa hấu, sau đó là sầu riêng, nhãn, thanh long, xoài, chôm chôm, chuối, vải.

An Giang: Đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh

Để đẩy mạnh thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có văn bản yêu cầu các Sở, Ban, ngành

Nghị định số 33/2019/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2019/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

THÔNG BÁO về việc hoạt động trở lại Khu Thương mại Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc điều chỉnh cục bộ “Khu vực cửa khẩu Tịnh Biên” thuộc Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng và “tham nhũng vặt”

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, ngày 8 tháng 8 năm 2019 vừa qua, Ban Chấp hành công đoàn Sở Công Thương phối hợp cùng Thanh tra Sở tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về công tác phòng chống tham nhũng và “tham nhũng vặt”.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019-2020

Ngày 12/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang có thông báo số 822/TB-SKHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 – 2020.

Ban hành Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ngày 12/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1961/QĐ-UBND Ban hành Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg