TIN TỨC KHÁC

Đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân

Trong năm qua, Công ty Điện lực An Giang (PCAG) luôn chuẩn bị sẵn sàng các phương án cung cấp điện để ứng phó khi có sự cố nguồn điện đột xuất.

An Giang với kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong thời gian qua, An Giang luôn quan tâm thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020

Theo Công ước Ramsar, “Đất ngập nước bao gồm những vùng đầm lầy, đầm lầy than bùn, những vực nước tự nhiên/nhân tạo, những vùng ngập nước tạm thời/thường xuyên, những vực nước đứng/chảy, là nước ngọt, nước lợ hay nước mặn và cả những vực nước biển có độ sâu không quá 6m khi triều thấp”.

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang, nhằm tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính trên 06 lĩnh vực trọng tâm:

Ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng đóng góp vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh

Trong năm 2019, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang đã đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể như:

Chuẩn bị phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn

Ngày 03/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

An Giang: Đã có Bộ tiêu chí “Xã nông thôn mới kiểu mẫu”

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định ban hành Bộ tiêu chí “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020.

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ngày 25/12/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1897/QĐ-TTg

Sở Công Thương An Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành Công Thương năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

Sáng ngày 25/12/2019, Sở Công Thương An Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành Công Thương năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán

Với mục tiêu nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và kiểm soát các hành vi vi phạm pháp luật về đa dạng sinh học, thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008.

DANH SÁCH CHỢ, SIÊU THỊ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg