Trang Chủ - Cổng thông tin

TIN TỨC KHÁC

Thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2018

Để đảm bảo công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh được thực hiện chặt chẽ, quyết liệt và hiệu quả.

Mời tham dự chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Châu Âu năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-SCT ngày 13/3/2018 của Sở Công Thương An Giang về việc Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển ngành công thương; Hội nghị triển Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương năm 2018.

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang

Ngày 18/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh An Giang.

Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 19/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

Kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh An Giang năm 2018

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp tỉnh năm 2018, nhằm phát hiện, tìm kiếm các sản phẩm tiêu biểu có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng yêu cầu sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Yêu cầu nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Tôm tẩm bột muốn vào Úc phải qua xử lý nhiệt

Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Úc đưa ra thông báo kể từ ngày 28/9/2018, các mặt hàng tôm tẩm bột khi nhập khẩu vào Úc sẽ trải qua một bước xử lý bằng nhiệt ngắn trong quá trình chế biến để đảm bảo các lớp bột hoặc vụn trở thành dạng rắn bám chặt vào tôm trong điều kiện đông lạnh hoặc tan giá.

Mời đăng ký tham dự Chương trình xúc tiến đầu tư Thương mại tại Hàn Quốc vào tháng 8/2018

Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-SCT ngày 13/3/2018 của Sở Công Thương An Giang về việc Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển ngành công thương; Hội nghị triển Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương năm 2018.

Sở Công Thương An Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hoạt động SXKD của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018

Giai đoạn 2016-2018, Sở Công Thương An Giang luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong Kế hoạch hàng năm để thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hoạt động SXKD của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. cụ thể:

Đoàn công tác của Văn phòng Thương vụ Thái Lan tại TP.Hồ Chí Minh đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại An Giang

Sáng ngày 07/7/2018, Đoàn công tác của Văn phòng Thương vụ Thái Lan tại TP.HCM do Bà Tharntheera Trainorapongsa- Phó Lãnh sự Thương mại- Quyền Giám đốc VP Thương vụ Thái Lan tại TP.HCM đã có buổi làm việc tại An Giang để tìm hiểu môi trường đầu tư và khảo sát thực tế hoạt động của các doanh nghiệp Thái Lan tại Khu Công nghiệp Bình Hòa tỉnh An Giang.

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg