Xây dựng nông thôn mới

Tình hình thực hiện xây dựng Nông thôn mới tại xã Tà Đảnh

Vừa qua tại Hội trường UBND huyện Tri Tôn, Đoàn công tác do Sở Xây dựng chủ trì cùng đại diện các sở, ban, ngành phụ trách từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XD-NTM) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Tri Tôn, các phòng, ban chuyên môn của huyện Tri Tôn và UBND xã Tà Đảnh để đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí XD-NTM tại xã điểm Tà Đảnh. Qua đó, thảo luận tìm phương hướng hỗ trợ xã Tà Đảnh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 theo đúng lộ trình của tỉnh đề ra.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, đã được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực.

Tiêu chí đánh giá, xét cấp huyện đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân cả nước, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Tuy nhiên, để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì các địa phương phải đảm bảo hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu do Chính phủ đề ra.

Tiến độ thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới

Ngày 29/12/2010, ông Huỳnh Thế Năng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang đã chủ trì cuộc họp kiểm tra quá trình triển khai thực hiện quy hoạch nông thôn mới, việc lập đề án xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tham dự cuộc họp gồm các thành viên Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Tổ Đặc nhiệm xây dựng nông thôn mới, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

Tình hình thực hiện bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với xã An Phú, huyện Tịnh Biên để nắm bắt tình hình thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh An Giang. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Văn Sáu – Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì cuộc họp, về phía Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh An An Giang có đồng chí Lê Văn Nưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng tham dự.

Đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới

Vừa qua, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với xã Long Điền B, huyện Chợ Mới để nắm bắt tình hình thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 15/11/2013 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới.

Tăng cường các giải pháp thực hiện tiêu chí nông thôn mới về điện

Vừa qua, Bộ Công Thương có công văn số 11080/BCT-CNĐP yêu cầu các địa phương tăng cường thực hiện tiêu chí 4 về điện nông thôn và tiêu chí 7 về chợ nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Long Điền B

Nằm trong chương trình làm việc của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (viết tắt là BCĐ Chương trình MTQGXD NTM) tỉnh An Giang, vừa qua ngày 07/6/2013 Sở Công Thương đã cùng tham gia đoàn kiểm tra tình hình thực hiện chương trình MTQGXD NTM tại xã Long Điền B– huyện Chợ Mới. Đây cũng là 01 trong 17 xã được UBND tỉnh chọn làm xã điểm.

Sở Công Thương tổ chức phúc tra mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới về điện tại 17 xã điểm

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (XD-NTM) tỉnh An Giang, vừa qua Sở Công Thương đã phối hợp cùng Ban chỉ đạo XD-NTM các huyện, thị, thành và Công ty cổ phần Điện nước An Giang thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới về điện (tiêu chí 5) tại 17 xã đã được UBND tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới.

Kiểm tra việc thực hiện Chươngtrình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Nhuận

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (BCĐ Chương trình MTQGXD NTM) tỉnh An Giang, vừa qua Sở Công Thương đã cùng tham gia kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQGXD NTM của xã vĩnh Nhuận – huyện Châu Thành, 01 trong 17 xã được UBND tỉnh chọn làm xã điểm.

DANH SÁCH CHỢ, SIÊU THỊ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg