Hệ thống văn bản

Tổng số văn bản tìm thấy: 50

STT Số hiệu Tên văn bản Cơ quan Ngày bắt đầu
1 Chỉ thị 08/CT-BCT Chỉ thị 08/CT-BCT về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành công thương Bộ Công Thương 26-07-2019
2 Quyết định 648/QĐ-BCT Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện Bộ Công Thương 20-03-2019
3 Thông tư số 02/2019/TT-BCT Thông tư số 02/2019/TT-BCT Quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió Bộ Công Thương 28-02-2019
4 Thông tư 52/2018/TT-BCT Thông tư 52/2018/TT-BCT Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm SP cá da trơn và tôm Bộ Công Thương 12-02-2019
5 08/2017/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh nội dung quy định của một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 13-03-2017
6 02/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 14-02-2017
7 22/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 14-02-2017
8 43/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 14-02-2017
9 03/2014/TT-BCT Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép Trung Ương 25-01-2016
10 51/2015/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện Trung Ương 29-12-2015
11 37/2015/TT-BCT Quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Trung Ương 30-10-2015
12 20/2015/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp Trung Ương 22-06-2015
13 09/2015/TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài Trung Ương 29-05-2015
14 44/2014/TT-BCT Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia Trung Ương 28-11-2014
15 16/2014/TT-BCT Quy định về thực hiện giá bán điện Trung Ương 29-05-2014

DANH SÁCH CHỢ, SIÊU THỊ

THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg