Hệ thống văn bản

Tổng số văn bản tìm thấy: 46

STT Số hiệu Tên văn bản Cơ quan Ngày bắt đầu
1 08/2017/QĐ-UBND Quyết định Điều chỉnh nội dung quy định của một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 13-03-2017
2 02/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định tiêu chí xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 14-02-2017
3 22/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 14-02-2017
4 43/2015/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 14-02-2017
5 03/2014/TT-BCT Quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang, thép Trung Ương 25-01-2016
6 51/2015/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện Trung Ương 29-12-2015
7 37/2015/TT-BCT Quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may Trung Ương 30-10-2015
8 20/2015/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp Trung Ương 22-06-2015
9 09/2015/TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài Trung Ương 29-05-2015
10 44/2014/TT-BCT Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia Trung Ương 28-11-2014
11 16/2014/TT-BCT Quy định về thực hiện giá bán điện Trung Ương 29-05-2014
12 30/2013/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện Trung Ương 14-11-2013
13 27/2013/TT-BCT Quy định về Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện Trung Ương 30-10-2013
14 20/2013/TT-BCT Quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp Trung Ương 05-08-2013
15 19/2013/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện Trung Ương 31-07-2013

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg