Hệ thống văn bản

Tổng số văn bản tìm thấy: 17

STT Số hiệu Tên văn bản Cơ quan Ngày bắt đầu
1 03/2018/L-CTN Lệnh công bố Luật Tố cáo Trung Ương 28-09-2018
2 25/2018/QH14 Luật Tố cáo Trung Ương 28-09-2018
3 02/2018/L-CTN Lệnh Công bố Luật Cạnh tranh Trung Ương 25-06-2018
4 23/2018/QH14 Luật Cạnh tranh Trung Ương 12-06-2018
5 698/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01/10/2016 đến 31/12/2016 Bộ Công Thương 22-03-2017
6 02/2016/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016 Trung Ương 11-03-2016
7 01/2016/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 Trung Ương 05-01-2016
8 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu Trung Ương 31-12-2015
9 53/2015/TT-BCT Quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Trung Ương 30-12-2015
10 49/2015/TT-BCT Quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài Trung Ương 21-12-2015
11 126/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất Trung Ương 09-12-2015
12 49/2014/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 Trung Ương 15-12-2014
13 01/2014/TT-BCT Quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia Trung Ương 15-11-2014
14 06/2014/TT-BCT Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Trung Ương 11-02-2014
15 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu Trung Ương 31-12-2013

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg