Hệ thống văn bản

Tổng số văn bản tìm thấy: 51

STT Số hiệu Tên văn bản Cơ quan Ngày bắt đầu
1 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND Quyết định Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 01-06-2018
2 Nghị định 14/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới Chính phủ 21-03-2018
3 Thông tư 01/2018/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân Bộ Công Thương 21-03-2018
4 Thông tư 02/2018/TT-BCT Thông tư Quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới Bộ Công Thương 21-03-2018
5 Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg Về việc Quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng ICD Mỹ Đình, Thành phố Hà Nội Chính phủ 18-08-2017
6 109/2010/NDD-CP Nghị định về Kinh doanh xuất khẩu gạo Trung Ương 09-02-2017
7 12/2013/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kho chứa thóc và cơ sở xay, xát thóc gạo Trung Ương 09-02-2017
8 Nghị định thư về Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Trung Quốc Trung Ương 09-02-2017
9 59/2015/TT-BCT Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động Trung Ương 31-12-2015
10 48/2015/TT-BCT Sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc Trung Ương 14-12-2015
11 44/2015/TT-BCT Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối Trung Ương 09-12-2015
12 43/2015/TT-BCT Quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu Trung Ương 08-12-2015
13 41/2015/TT-BCT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Trung Ương 24-11-2015
14 40/2015/TT-BCT Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc Trung Ương 18-11-2015
15 31/2015/TT-BCT Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân Trung Ương 24-09-2015

Bảo vệ Người tiêu dùng

HỘI THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

DANH SÁCH CÔNG BỐ HỢP QUY

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg