Hệ thống văn bản

Tổng số văn bản tìm thấy: 47

STT Số hiệu Tên văn bản Cơ quan Ngày bắt đầu
1 Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg Về việc Quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng ICD Mỹ Đình, Thành phố Hà Nội Chính phủ 18-08-2017
2 109/2010/NDD-CP Nghị định về Kinh doanh xuất khẩu gạo Trung Ương 09-02-2017
3 12/2013/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kho chứa thóc và cơ sở xay, xát thóc gạo Trung Ương 09-02-2017
4 Nghị định thư về Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Trung Quốc Trung Ương 09-02-2017
5 59/2015/TT-BCT Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động Trung Ương 31-12-2015
6 48/2015/TT-BCT Sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc Trung Ương 14-12-2015
7 44/2015/TT-BCT Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối Trung Ương 09-12-2015
8 43/2015/TT-BCT Quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu Trung Ương 08-12-2015
9 41/2015/TT-BCT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương Trung Ương 24-11-2015
10 40/2015/TT-BCT Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc Trung Ương 18-11-2015
11 31/2015/TT-BCT Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân Trung Ương 24-09-2015
12 28/2015/TT-BCT Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN Trung Ương 20-08-2015
13 05/2015/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tư do Việt Nam - Chi Lê Trung Ương 27-03-2015
14 15/2014/TT-BCT Quy định về mua, bán công suất phản kháng Trung Ương 28-05-2014
15 10/2014/TT-BCT Quy định thực hiện cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia Trung Ương 12-03-2014

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo

MUA BÁN QUA CỬA KHẨU PHỤ

Giới thiệu hệ thống xử lý nước thải tại nguồn

Chính Sách Hỗ Trợ Đầu Tư

Quy chuẩn - Hệ số chuyển đổi

Giải trình - Tham luận

CCHC%201.jpg
logo_nha_tai_tro-07.jpg