Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

TÔM CÀNG XANH

Giá: Liên hệ

Mô tả

TÔM CÀNG XANH

TÔM CÀNG XANH

TRUNG TÂM GIỐNG THỦY SẢN AN GIANG

Địa chỉ: 58 Bùi Văn Danh,, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 831 657

Email: ttgiongtsag@gmail.com