Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

Đường Thốt Nốt dạng bánh tròn

Giá: Liên hệ

Mô tả

Đường Thốt Nốt dạng bánh

Đường Thốt Nốt dạng bánh tròn

Công ty TNHH Thảo Hương

Địa chỉ: Tổ 25 Cử Trị, khóm 6, Phường Châu Phú A, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0903 13 29 29

Email: duongthotnot@gmail.com