Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

Đậu bắp

Giá: Liên hệ

Mô tả

Đậu bắp

Đậu bắp

Siêu thị Tứ Sơn

Địa chỉ: 102 Nguyễn Tri Phương, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 1900 969678

Email: sieuthituson@yahoo.com