Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

Xà lách mỡ

Giá: Liên hệ

Mô tả

Xà lách mỡ

Xà lách mỡ

Nhật trường

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 943, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0988 443744

Email: tvntruongag@gmail.com