Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

Cải Ngồng

Giá: Liên hệ

Mô tả

Cải Ngồng

Cải Ngồng

Nông trại Ếch Ộp

Địa chỉ: Khóm Mỹ Phú, Phường Mỹ Quý, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0939 031303

Email: echop@gmail.com