Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

Xoài 3 màu

Giá: Liên hệ

Mô tả

Xoài 3 màu

Xoài 3 màu

Tổ hợp tác làm vườn Bến Bà Chi

Địa chỉ: ấp Trung An, Xã Lê Trì, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0911193521

Email: benbachi@gmail.com