Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

Nhãn xuồng

Giá: Liên hệ

Mô tả

Nhãn xuồng

Nhãn xuồng

THT Nhãn Xuồng Khánh Hòa

Địa chỉ: Ấp Khánh An, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0987004855

Email: nhaxuongkhanhhoa@gmail.com