Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

1LW10

Giá: Liên hệ

Mô tả

1LW10

  Gạo Trắng Hạt Dài Việt Nam, 10% Tấm 

  CODE

  1LW10

  Tấm                                                (%, max)

  10.0

  Độ ẩm                                              (%, max)

  14.0

  Tạm chất                                          (%, max)

  0.2

  Bạc bụng                                          (%, max)

  7.0

  Hạt hư                                              (%, max)

  1.3

  Hạt xanh non                                    (%, max)

  0.2

  Hạt đỏ, sọc đỏ                                  (%, max)

  2.0

  Hạt vàng                                           (%, max)

  1.0

  Hạt nếp                                             (%, max)

  1.5

  Thóc                                           (hạt/kg, max)

  20.0

  Mức độ xay xát   

  Xay xát kỹ 

TV FOOD COMPANY LIMITED

Địa chỉ: ấp Nhơn Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Điện thoại: +84-28-38.661.797

Email: info@tvfood.com.vn