Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

4JB00

Giá: Liên hệ

Mô tả

4JB00

  Tấm gạo Jasmine tách màu

  CODE

  4JB00

  Tấm nhỏ C1                                     (%, max)

  5.0

  Tấm 6.5/10 th – 10/10 th                (%, max)

  15.0

  Tấm 3/10 th – 10/10 th                    (%, min)

  80.0

  Độ ẩm                                              (%, max)

  15.0

  Tạp chất                                          (%, max)

  0.5

TV FOOD COMPANY LIMITED

Địa chỉ: ấp Nhơn Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Điện thoại: +84-28-38.661.797

Email: info@tvfood.com.vn