Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

Nếp Hạt Tròn, 5% Tấm

Giá: Liên hệ

Mô tả

Nếp Hạt Tròn, 5% Tấm

  Nếp Hạt Tròn, 5% Tấm  

  CODE

  8RG05

  Tấm                              (%, max)

  5.0

  Độ thuần                     (%, min)

  92.0

  Độ ẩm                           (%, max)

  15.0

  Tạm chất                       (%, max)

  0.5

  Hạt vàng và hạt hư       (%, max)

  4.0

  Mức độ xay xát  

  Xay xát kỹ và đánh bóng 2 lần

TV FOOD COMPANY LIMITED

Địa chỉ: ấp Nhơn Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Điện thoại: +84-28-38.661.797

Email: info@tvfood.com.vn