Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

Gạch Không Nung - Gạch Block

Giá: Liên hệ

Mô tả

Gạch Không Nung - Gạch Block

 LOẠI GẠCH
KHÍCH THƯỚC (mm)

TRỌNG LƯỢNG

(kg/viên)

THÔNG SỐ KT     
RỘNG
CAODÀI

        

Gạch thẻ đặc ACC_905DA

90
45
190
1,65

- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước: <12%;Gạch thẻ đặc ACC_100DA

100501901,86

- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước: <12%;


Gạch 3 lỗ ACC_100LA

10019039010,76

- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước: <12%;


Gạch 3 lỗ ACC_190LA

19019039012,0

- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước: <12%;

Gạch 3 lỗ ACC_90LA

90
90
190
2,3
- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước: <12%;Gạch 4 lỗ ACC_80DA

80
801802,1

- TCVN: 6477:2011;

- Cường độ nén: >10,0Mpa;

- Độ hút nước

An Giang Construction One-Member Limited Company

Địa chỉ: 316/1A Tran Hung Dao, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: +84 2963841609

Email: xaylapangiang@gmail.com