Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

Khô cá Lóc Lạt 1 nắng 2 sương

Giá: Liên hệ

Mô tả

ĐẶC SẢN KHÔ CÁ LÓC LẠT MỘT NẮNG HAI SƯƠNG

ĐẶC SẢN KHÔ CÁ LÓC LẠT MỘT  NẮNG  HAI  SƯƠNG

CTY TNHH SAN XUAT – THUONG MAI – DICH VU VIET HA

Địa chỉ: 57/38 A – Xuan Dieu, Phường Mỹ Thới, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 02966258119

Email: viethatf@yahoo.com