Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Chi tiết sản phẩm

New

Nấm Linh Chi

Giá: Liên hệ

Mô tả

Nấm Linh Chi

Nấm Linh Chi

Cơ sở sản xuất Nấm và Rượu Linh Chi Thất Sơn

Địa chỉ: Tổ 7, Ấp Bình Hòa 1, Xã Mỹ Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0908 536 122

Email: httba@agu.edu.vn